Garanti

Jeg er medlem af Dansk Kørelærer-Union.

Hvem er Dansk Kørelærer-Union:

Har hjemsted i Ellested på Fyn og er en sammenslutning af 52 lokalforeninger over hele landet.

Formål

Dansk Kørelærer-Union´s formål er at samle danske kørelærerforeninger i en faglig organisation til varetagelse af standens interesser, herunder repræsentere danske kørelærere overfor myndigheder og udenlandske organisationer.

Udgiver lærebøger og fagblad, samt afholder kurser m.m., at assistere lokalforeningerne i deres arbejde for dygtiggørelse af lærere og hermed fremme færdselssikkerheden.

Klage

Du har mulighed for at klage til Dansk Kørelærer-union, hvis du ikke er tilfreds med den måde hvorpå du modtager undervisning, dette vil ikke koste dig noget, men er en sikkerhed for dig.