Køretimer 2

Vi kører i Kolding og omegn.

Øvelseskørsel skal mindst omfatte:

22 kørelektioner fordelt på følgende måde

4. lektioner, i manøvre på lukket manøvrebane, formålet med denne kørsel er at give dig færdighed i at håndtere motorcyklen uden startet motor og at beherske motorcyklen ved lave og moderate hastigheder under udførelse af manøvre, der forekommer i almindelig færdsel, dvs. igangsætning, standsning, ligeudkørsel, vending og svingning. ( varighed 3 ½ time ).

13. køretimer på vej, formålet med denne kørsel er at give dig færdighed i sikkert og hensynsfuldt at tilpasse kørslen til de skiftende færdselsforhold og gældende færdselsregler på forskellige typer veje og tidspunkter, ( mørkekørsel ).

5. lektioner på køreteknisk anlæg, formålet med denne kørsel er at give dig et sådan kendskab til nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende to-hjulet motorcykel og to-hjulet motorcykel med sidevogn, at det hjælper dig til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene under ligeudkørsel og svingning.

Du skal endvidere have nogen færdighed i at beherske motorcyklen i visse kritiske situationer, herunder at foretage opbremsning på kortest mulige strækning, samt bremse- og undvigemanøvre. ( varighed 5 timer ).