Priser ved kørselsforbud

Kørselsforbud / kontrollerende køreprøve : 6.095,- kr. inkl. moms

Omfatter følgende mindstekrav til køreundervisning :

(kun gældende ved særlig køreundervisning)

  • 8 Teorilektioner (jf. lektionsplan)
  • 8 kørelektioner (jf. lektionsplan )

Priser udover

  • Leje af skolevogn til den praktiske prøve : 600,- kr. – afholdes med køreprøvesagkyndig
  • Prøvegebyr til Kolding Kommune : 890,- kr. (dækker 1. teoriprøve og 1. praktiskprøve)
  • Køb af IT-kode (drive4you.dk), teoriprøve / videoklip (DKU) kr. 295,00 inkl. moms.

Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før afgørelsen om kørselsforbud er endelig.

For godkendelse af kørekortansøgning ved Kommunen, skal gennemførelse af særlig køreundervisning (anvendt lektionsplan) vedlægges som dokumentation.

Ved kørselsforbud som følge af spirituskørsel, skal almindelig generhvervelse / kontrollerende køreprøve gennemføres (se afsnit generhvervelse). Dog skal ansøgningen som dokumentation for gennemført kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus) vedlægges et kursusbevis, som bliver udstedt fra alkoholambulatoriet efter endt kursus.

A/T kursus.regionsyddanmark