Kørekort Kolding

Undervisningen foregår kun med elever til kategori B+ og BE (trailer), således at du får det mest optimale ud af det.

Holdene er små og dermed mere tid til den enkelte elev i teoriundervisngen.

Lokalerne er lyse, hvilket gør at undervisningen foregår under gode optimale forhold for Dig / jer.
Lokale 1: Bredgade 32 i Kolding Midtby – Lokale 2: Vejlevej 344 i Bramdrupdam

Man skal regne med et undervisningsforløb på 2 – 4 uger. Da vi som menneske er forskellige, vil der være nogen som kan korte noget af tiden og andre som skal bruge mere tid.

For Køreskolen er tiden ikke den altafgørende, men at den enkelte elev har en god og positiv indlæring under selve køreundervisningsforløbet. På den måde sikre køreskolen nye gode og habile bilister på landevejene.

Teoriundervisningen skal mindst omfatte:

– 4 teorilektioner i teorilokalet

Det skal være sjovt at tage / have kørekort, men man skal også vide at der er forbundet et ansvar ved at have et sådan, nemlig den måde vi udviser hensynsfuldhed og ansvarsbevidsthed overfor andre trafikanter.

Teoritimer:

Aftales fra gang til gang.

Gode pladsforhold

Undervisning i lyse omgivelser
Behagelig indeklima