Teoriundervisning – Motorcykel

Teoriundervisning

Teoriundervisningen foregår KUN med tavleundervisning.

Lokalerne er lyse, hvilket gør at undervisningen foregår under gode optimale forhold for Dig / jer.

Teoriundervisningen skal mindst omfatte:

29 teorilektioner i teorilokalet

Teori i Bramdrupdam – Vejlevej 344 i Bramdrupdam
Opstart jf. tilmelding/ hjemmesiden
Dag / tid for teori aftales efter opstart

Teoriundervisningen er en kombination af teori og praksis, så det du lærer i teori, skal du ud og afprøve på motorcykel.

Det er meningen, at den teoretiske undervisning skal lette din indlæring af de praktiske færdigheder.

Undervejs i undervisningsforløbet, vil der være prøver, tilsvarende den teoriprøve, som du skal op til ( kig under prøver).

Det skal være sjovt at tage / have kørekort, men man skal også vide at der er forbundet et ansvar ved at have et sådan, nemlig den måde vi udviser hensynsfuldhed og ansvarsbevidsthed overfor andre trafikanter.

  • Gode pladsforhold
  • Undervisning i lyse omgivelser
  • Behageligt indeklima

Se kaffemaskine i teorilokale