Teoriundervisning

Kørekort Kolding :

Vores mål er : Tilfredse kunder er vores fremtid.

Ved Michaels Køreskole i Kolding, foregår teoriundervisningen i to teorilokaler :

– Bramdrupdam, Vejlevej 344, hvor traditionel tavle klasseundervisning foregår. En undervisningsform som tilgodeser elever med behov for den mere almindelige undervisningsform med direkte kontakt til Kørelærer.

– Kolding Midtby, Mazantigade 24, hvor traditionel tavle klasseundervisning foregår. En undervisningsform som tilgodeser elever med behov for den mere almindelige undervisningsform med direkte kontakt til Kørelærer.
Køreskolen tilbyder hermed en meget fleksibel teoriundervisning, vælge mellem to forskellige steder i byen, alt afhængig af hvor du bor, og dermed tilgodeser Dine / jeres individuelle behov og formåen.

Lokalerne er lyse, hvilket gør at undervisningen foregår under gode optimale forhold for Dig / jer.

Teoriundervisning i Kolding Midtby:

KUN tavleundervisning, hvor du som elev byder ind og eller stiller direkte spørgsmål til Kørelæreren eller klassen..

Mandag og onsdag
fra kl. 16.00 til 19.00 (Kl. 18.15)

Man skal som køreelev regne med et undervisningsforløb på 2-3 måneder, (forløbet kan godt gøres hurtigere), hvilket også er den tid kørekortbekendtgørelsen giver en elev ret til at starte før man fylder 18 år. Da vi som menneske er forskellige, vil der være nogen som kan korte noget af tiden og andre som skal bruge mere tid.

For Køreskolen er tiden ikke den altafgørende, men at den enkelte elev har en god og positiv indlæring under selve køreundervisningsforløbet. På den måde sikre køreskolen nye gode og habile bilister på landevejene, og dermed kørekort med korrekt køreundervisning.

Det skal være en god oplevelse at tage, men man skal også vide at der er forbundet et ansvar ved at have et kørekort. Vi skal udvise hensynsfuldhed og ansvarsbevidsthed overfor andre trafikanter.

Teoriundervisningen skal mindst omfatte:

29 teorilektioner i teorilokalet (man må ikke tage teorien hjemme – stil krav)

Teoriundervisningen er en kombination af teori og praksis, så det du lærer i teori, skal du ud og afprøve i bilen.

Det er meningen, at den teoretiske undervisning skal lette din indlæring af de praktiske færdigheder.

Undervejs i undervisningsforløbet, vil der være prøver, tilsvarende den teoriprøve, som du skal op til (kig under prøver).

teoriundervisning, lokal3_40

Teoriundervisning i Kolding Midtby:

KUN tavleundervisning, hvor du som elev byder ind og eller stiller direkte spørgsmål til Kørelæreren eller klassen..

Mandag og onsdag
fra kl. 16.00 til 19.00 (Kl. 18:15)

teoriundervisning, teorilokale_76

Teoriundervisning i Bramdrupdam:

KUN tavleundervisning, hvor du som elev byder ind og eller stiller direkte spørgsmål til Kørelæreren eller klassen.

Torsdag fra kl. 16:00 til 19:00 (Kl. 18:15)